Tuesday, 1 September 2015

TABUNG BANTUAN DAN KOS PERUBATAN PESAKIT PENYAKIT KRONIK 2015

Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara di atas, Persatuan Kebajikan Al-Zaraffee Negeri Johor ingin memohon Tabung Bantuan Dan Kos Perubatan Pesakit Penyakit Kronik 2015 dan bantuan akan disalurkan kepada pesakit miskin dan kurang upaya yang meghidap penyakit kronik yang disahkan oleh Doktor. Bantuan juga diperlukan bagi membiayai kos rawatan perubatan dan kos pembelian ubat-ubatan yang tidak dibekalkan oleh hospital kerajaan. Selain itu, membiayai kos pembelian peralatan perubatan untuk tujuan rehabilitasi dan meningkatkan kefungsian badan mereka.
                       
2.  Program ini merupakan satu program amal kebajikan yang diadakan untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan dan dapat meringankan sengsara kehidupan mereka. Kami juga ingin memohon jasa baik daripada semua pihak yang sudi menghulurkan bantuan.

3.  Adalah lebih mulia disisi Allah SWT, tangan yang memberi adalah lebih mulia dari tangan yang menerima. Semoga segala bantuan dan sokongan mendapat keredaan dari Allah SWT.
               
Besar harapan kami agar pihak Y.Bhg. Tun/Tan, Sri/Puan,Sri/Dato, Seri/Datin, Haji/Hajah, Tuan/Puan, dapat memberikan komitmen dan kerjasama bagi membantu Anak Yatim,Fakir Miskin,OKU dan golongan Asnaf.

Sumbangan boleh dibuat melalui cash / cek atas nama :

PERSATUAN KEBAJIKAN AL-ZARAFFEE NEGERI JOHOR

SEGALA SUMBANGAN MELALUI CIMB ISLAMIC BANK BERHAD 01060000482100